Name

Om VisueCare

Målet med VisueCare är att bidra till en förbättrad omsorgskvalitet och höjd effektivitet för boende, anhöriga och utförare inom särskilda boenden. VisueCare ger möjlighet till en förbättrad personcentrerad omsorg med ökad trygghet och förbättrad kommunikation för anhöriga. VisueCare är också ett lättillgängligt kvalitetsverktyg för utförare och beställare som lätt kan följa upp verksamheten.

 • Företaget

  VisueCare AB bildades 2014 och har sedan starten byggt verksamheten på ett nära samarbete med personal inom äldreomsorgen. Under de två första åren var företaget en del av företagsinkubatorn Stockholm Innovation & Growth (STING), men sedan 2016 står vi på egna ben redo att leverera en social innovation som bidrar till att förbättra äldreomsorgen i Sverige och andra länder.

 • Erfarenheten

  Utvecklingen av VisueCare började med en kartläggning av arbetsprocesserna tillsammans med ett större äldreboende i Stockholm. Efter detta genomfördes ett stort antal intervjuer med personal på boenden och kommuner, samt privata vårdgivare runt om i Sverige. Arbetet kompletterades med en marknadsundersökning tillsammans med det Vinnovafinansierade projektet Mistel i Västerås.

 • Utvecklingen

  Alfaversionen av VisueCare utvecklades under 2015 och testades tillsammans med Södertälje kommun. Testet visade på mycket bra resultat och detta ledde fram till att det aktuella boendet, efter avslutat test valde att fortsätta och utveckla användningen av VisueCare. Under hösten 2016 valde Uppsala kommun VisueCare som det första projektet i en satsning på innovationer inom bl. a. kommunal omsorg.

 • Framtiden

  En kommersiell version av VisueCare laseras under 2016 och nu är det dags att börja arbetet med att skapa framtidens äldreomsorg!

Made with Qards