Visualisera äldreomsorgen!

Snart lanseras en ny innovativ tjänst som kommer att bidra till en förnyad och förbättrad äldreomsorg. VisueCare, som är molnbaserad, har som syfte att hjälpa redan duktiga medarbetare på äldreboenden runt om i Sverige att skapa en omsorg med ännu bättre kvalitet och smartare arbetssätt.

 • Social innovation

  VisueCare är en social innovation i tre dimensioner genom:

  Ökad trygghet och förbättrad kommunikation med anhöriga.

  Höjd omsorgskvalitet och ökade möjligheter till personcentrerad omsorg för boende.

  Att vara ett verktyg för att hjälpa medarbetare att arbeta smartare och effektivare.

 • Name
 • Name
 • Så här fungerar det

  All relevant information, planering och uppföljning samlas i en digitaliserad omsorgsplan där alla berörda personalgrupper samverkar i ett omsorgsteam. Planering och uppföljning kommuniceras lätt med symboler och en av vyerna är speciellt utvecklad för att passa särskilda boenden. 

  Aktiviteter och uppföljning visualiseras med symboler och färger.

  Telefongränssnittet används i arbetet med de boende och i PC- gränssnittet hanteras t.ex. administration och uppföljning. Hög tillgänglighet garanteras genom att tjänsten är molnbaserad och finns tillgänglig på både smartphones, tablet-PC och PC.

Kvalitetsvinster:

 • Fokus på individens behov istället för rutiner.

 • Genomförandeplanen blir levande i vardagen och förändringar kan lätt dokumenteras och spåras.

 • Introduktion av nyanställda och vikarier underlättas och förbättras.

 • Risken för att aktiviteter och information glöms minskar.

 • Information om ändringar i planeringen kan lätt ses av all personal omedelbart.

 • Samverkan mellan olika personalgrupper underlättas.

 • Avvikelser kan lätt kommuniceras och kommenteras.

Effektivitetsvinster:

 • Enkel och snabb tillgång till relevant information.

 • Läkemedelssignering kan göras direkt i systemet.

 • Introduktion av nya medarbetare och vikarier går snabbare.

 • Ändrad information och planering kommuniceras säkrare och snabbare.

 • Uppföljning av utförda aktiviteter blir överskådlig och går kvickt.

 • Avvikelsehantering snabbas upp.

 • Rapportering blir effektivare.

Made with Qards